I helga har vi gjennomført både årsmøte og årsfest, i tillegg til at vi har deltatt på Samklang i Løten. Det er har vært ei fin helg med Bruksmusikkfamilien!


Styret som skal lede oss gjennom jubileumsåret 2020 ser slik ut: 

Formann: Henning Søbakken

Nestformann: Trine Amundsen

Kasserer: Jul Tomas Brustad

Sekretær: Berit Svevad

Styremedlem/materialforvalter: Randi Skårholen

Styremedlem: Haakon Amundsen

Varamedlem: Toril Synnøve Hoel

Varamedlem/tur- og arr.komiteensrepresentant: komiteen konstituerer seg selv etter møtet. 

Årsmøte


Taffelmusikk før årsfesten


Støttegruppa v/ formann Elin Engen kom med gave på over 100 000,-. Gruppa legges nå ned etter 25 års drift. Siden oppstarten i 1994 har de gitt oss gaver verdt over 500 000,- både i form av instrumenter, ny fane og rene midler samt at de har hjulpet oss med ulike praktiske oppgaver. Tusen takk både for innsatsen og for gaven! 


Tur. og arr.komiteen forsøkte å se inn i fremtida. Det viser seg at Ola og Randi fortsatt øver hver torsdag i 2040! 


Marit Hjelløkken er i gang med å skrive bok om historien vår i anledning 150-årsjubileet vårt. Vi fikk et lite utdrag under festen. 


Samklang i Løten kino