Strategiplan 2019-2021

Visjon: Ådalsbruk Musikkforening skal være en gjeng glade amatører i et bygdekorps som skal være blant de fremste i landet.

Hovedmål:

1)  Vårt musikalske mål er å være et av de fremste janitsjarkorpsene i landet 
Hvordan oppnår vi dette:
- Det blir stilt krav til medlemmene, jfr. punkt 2
- Vi skal spille et utviklende, allsidig og utfordrende repertoar

2)  Beholde vår nåværende musikalske leder som bidrar til at vi når de musikalske målene 
Hvordan oppnår vi dette:
 Det skal være interessant og inspirerende å dirigere oss.  Derfor må medlemmene
- ha høy frammøteprosent på øvelsene
- møte forberedt på øvelsene

3)  Ha en stabil og optimal besetning
Hvordan oppnår vi dette:
Vi må framstå som attraktive, både musikalsk og sosialt.  Enhver opptreden er en rekrutteringsmulighet.  Vi skal jobbe for å
- rekruttere yngre musikere fra skolekorps og musikklinjer
- tiltrekke oss gode amatørmusikere som bor i eller flytter til regionen

4)  Ha en stabil og god økonomi, som gir en forutsigbar situasjon
Hvordan oppnår vi dette:
- Medlemmene må slutte opp om dugnaden, som nå er bingo på Ådalsbruk Arbeidersamfund
- Vi skal sikre inntekter gjennom å ha attraktive konserter som gir overskudd
- Medlemskontingenten må være en viktig inntektskilde, men den bør ikke ligge på et slikt nivå at den er ekskluderende
- Det skal jobbes mot å få inn sponsorer

5)  Ha en administrativ drift som gir medlemmene oversikt og forutsigbarhet
Hvordan oppnår vi dette:
- Legge planer tidlig og gjøre dem kjent gjennom tilgjengelige kanaler
- Ha gode og kjente administrative rutiner slik at alle medlemmer kan være med i driften av korpset gjennom verv og komitearbeid

6)  Være synlig i medier
Hvordan oppnår vi dette:
- Korpset skal være synlig i aktuelle medier og henvende seg til publikum og mulige sponsorer
- Styreportalen skal brukes til kommunikasjon mellom ledd i organisasjonen

7)  Ivareta korpsets historie og tradisjoner
Hvordan oppnår vi dette:
- Det enkelte medlem og korpset samlet skal være seg bevisst ÅBMFs historie og bakgrunn, som en del av lokalsamfunnet og kulturhistorien i Løten


Vedtatt på årsmøtet 02.02.19