Til Musikkorpsenes år i 2018 har vi i Ådalsbruk Musikkforening, sammen med Løiten Musikforening og Løten Skolekorps, blitt tildelt 30000,- av bankens gavemidler. Dette er vi veldig glade for, tusen takk! Midlene skal brukes til et arrangement i juni 2018 der vi skal by på oss selv, vise oss frem og sette alle korpsene i Løten kommune på kartet! Sparebank 1 Østlandet ønsker at distriktet vårt skal være et godt sted å vokse opp, et godt sted å bo og et godt sted å flytte til. Derfor deler de hvert år ut millioner til gode og nyskapende lokale formål.