Til julekonserten vår er vi i Ådalsbruk Musikkforening tildelt 10000,- av Sparebankstiftelsens gavemidler. Dette er vi veldig glade for, tusen takk! Midlene kommer godt med i gjennomføringen av årets julekonsert - en av de større produksjonene vi har gjort på noen år. 



Sparebankstiftelsen forvalter kapital bygget opp i tidligere Sparebanken Hedmark gjennom 170 års bankdrift. De deler hvert år ut betydelige beløp som skal bidra til vekst og utvikling i fylket.