Årets årsmøte er vel gjennomført - og vi har hatt en artig årsfest etterpå! Det nye styret i Ådalsbruk Musikkforening består av: 

Formann Henning Søbakken

Nestformann Trine Amundsen

Kasserer Jul T. Brustad

Sekretær Berit Svevad

Materialforvalter Anne Lise Engvoll

Styremedlem Haakon Amundsen

Styremedlem/representant fra tur- og arrangementskomiteen

Varamedlem Per Kristian Svevad